Nationale activiteiten

We dromen van mensen die elkaar inspireren, troosten en prikkelen rond de vraag hoe het Koninkrijk van God vorm kan krijgen in het Nederland van nu. Naast regionale netwerken organiseert Emerging Netwerk een aantal zaken op nationale schaal.

  • Retraite
    Ieder voorjaar organiseert Emerging Netwerk een retraite voor iedereen die actief betrokken is bij missionaire projecten. Dit is een weekend met veel ruimte voor gesprekken, rust en gebed, intervisie, lekker eten, een traan en een lach. Hier vind je de aankondiging van de retraite in 2009 en hier het verslag van de retraite in 2008.
  • Seminars
    Jaarlijks organiseert Emerging Netwerk (in samenwerking met verschillende organisaties) seminars met toonaangevende sprekers, meestal theologen, pioniers, filosofen of sociologen. Hiermee willen we ontwikkelingen onder de aandacht brengen die relevant zijn voor de missionaire context van Nederland. We richten ons zowel op de staf en studenten van de theologische instituten, als op geïnteresseerden en teamleden van missionaire projecten. In 2008 gaf James K.A. Smith een aantal seminars en sprak Andrew Perriman. In 2009 kwamen Carl Raschke en Shane Claiborne naar Nederland.
  • Website
    De website van Emerging Netwerk is allereerst bedoeld als een informatiepunt voor de mensen die het netwerk vormen. Daarnaast vind je er informatie over bredere ontwikkelingen in Nederland. Zo vind je bij het nieuws bijvoorbeeld aankondigingen van activiteiten en nieuwe publicaties.